Jak napisać dobry biznesplan?

Jak napisać dobry biznesplan?

Co to jest biznesplan i po co go pisać? Czy zawsze potrzebuję biznesplanu, żeby założyć firmę?

Jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą to musisz wiedzieć, co będziesz sprzedawać, komu będziesz sprzedawać i przede wszystkim w jaki sposób będziesz to robić. Dlatego biznesplan jest Ci (delikatnie mówiąc) niezbędny.
Biznesplan pomoże Ci przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej, oceni Twoje szanse, pokaże zagrożenia płynące z mikro i makro otoczenia oraz pozwoli sprecyzować odpowiednią dla Twojej branży strategię marketingową.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, w którym opisany jest plan biznesu, jak przedsiębiorstwo działa, jakie wytwarza i sprzedaje produkty, jakie usługi oferuje. Do jakich grup społecznych kieruje własną ofertę, jak buduje relacje z klientami oraz w jaki sposób ich pozyskuje.

Biznesplan czyli plan funkcjonowania przedsiębiorstwa sporządza się w celach organizacyjnych i planistycznych, zarówno na zewnętrzne, jak i wewnętrzne jego potrzeby.
Dobrze wykonany biznesplan z prognozą finansową pozwala na realną ocenę opłacalności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo od procesów takich jak budowanie kadry pracowniczej po sprzedaż produktów i usług określonej grupie klientów. Z biznesplanem zwiększa się szansa na powodzenie nowo wchodzącego przedsiębiorstwa na rynek.

Biznesplan w sposób dokładny i zrozumiały powinien opisywać obecną działalność gospodarczą jak i działalność dopiero planowaną.

Dobrze opracowany biznesplan powinien zawierać takie informacje jak:
– sprecyzowane produkty i usługi, które będą sprzedawane
– grupy docelowe klientów z ich uzasadnieniem
– szanse i zagrożenia, przed którymi stoi przedsiębiorstwo
– konkurencję w mikro i makro otoczeniu
– analizę finansową razem z prognozowanymi wynikami finansowymi

Warto pamiętać, że zakres biznesplanu bywa różny ponieważ uzależniony jest on od wielkości firmy i branży w jakiej będzie ona działać. Należy umieszczać w nim istotne informacje dla funkcjonowania firmy, unikając przy tym tzw. „lania wody”. Osoba oceniająca biznesplan musi mieć przekonanie, że masz realistyczne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wiedzę na temat branży, w jakiej chcesz ją prowadzić.

Po co pisać biznesplan?

Głównym celem biznesplanu jest między innymi:

– dokładne opisanie działań  gospodarczych, które zostaną zrealizowane w przyszłości
– przedstawienie przyszłego przedsiębiorcy jako fachowca w swojej dziedzinie. Czyli że posiada on wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne umiejętności, pozwalające mu odnieść sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej
– pozyskanie zewnętrznych źródeł sfinansowania działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnych dotacji czy unijnych nisko oprocentowanych kredytów. Nie należy traktować biznesplanu wyłącznie jako wymogu przy otrzymaniu dofinansowania. Brak planu działania przy zakładaniu firmy prędzej prowadzić będzie do porażki biznesowej niż sukcesu.

Zobacz też:

Kto może napisać biznesplan?

Nie ma reguły stanowiącej o tym, kto może sporządzić biznesplan. Jest to dokument opisujący firmę oraz jej otoczenie. Zasadniczo biznesplan może zostać napisany przez właściciela firmy, która wchodzi na rynek lub przez wyznaczoną do tego zadania firmę zewnętrzną, specjalizującą się w badaniu rynku i wykonywaniu biznesplanów pod konkretne branże.
Przedsiębiorca, który ma doświadczenie w prowadzeniu firmy, tworząc biznesplan będzie wiedział na jakie aspekty powinien zwrócić więcej uwagi, co było do tej pory problematyczne dla niego w zarządzaniu firmą i co musi poprawić w pierwszej kolejności. Przy pisaniu biznesplanu kierować się będzie doświadczeniem.

Osoba, która dopiero zarejestrowała działalność gospodarczą będzie mieć więcej problemów ze stworzeniem rzetelnego biznesplanu, ponieważ nie posiada doświadczenia w tej dziedzinie. Zlecając zatem wykonanie biznesplanu firmie zewnętrznej zaoszczędzi nie tylko czas, ale zyska również pewność, że jej biznesplan zostanie pozytywnie rozpatrzony przez instytucję oceniającą, od której uzależnione jest na przykład pozyskanie bezzwrotnej dotacji na start firmy czy unijnego kredytu bądź pożyczki.

Decyzja odnośnie napisania biznesplanu uzależniona jest od właściciela firmy. Jeżeli przedsiębiorca czuje, że będzie umiał sporządzić dokładny pod kątem merytorycznym i formalnym biznesplan swojej firmy – powinien sam go napisać. Jeżeli ma wątpliwości co do samodzielnego napisania biznesplanu – powinien zlecić jego wykonanie profesjonalnej firmie zewnętrznej.

Na Naszym rynku jest parę dobrych firm, które zajmują się tematyką pisania biznesplanów. Jeżeli chcesz nawiązać współpracę z taką firmą, najpierw zapoznaj się z jej ofertą, poczytaj opinie o niej w Google oraz recenzje w social media. Odwiedź grupy na Facebooku poświęcone bezzwrotnym dotacjom dla firm – Dotacje Cała Polska i Dotacje Łódź i podejmij współpracę z jedną z nich.

jak napisać bizbesplan www

Jaką wybrać firmę do napisania biznesplanu?

Z racji, że wykonawcę dla Naszego biznesplanu przede wszystkim szukamy w Internecie, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów zanim zdecydujemy się na konkretną współpracę.

1. Zwróć uwagę na stronę firmową

Czy strona regularnie uzupełniana jest o treści poświęcone pisaniu biznesplanom. Czy wygląda ona profesjonalnie, a nie jak szablon wdrożony „po kosztach”. I przede wszystkim, czy informacje na niej zawarte są napisane przejrzyście i zrozumiale.
Jeżeli firma tworząca biznesplany zadbała o swoją stronę www, która jest ich wizytówką w Internecie, masz duże szanse, że zadba również o Twój biznesplan.

2. Przeczytaj opinie zanim zdecydujesz się na konkretną współpracę.

Opinii o takich firmach najlepiej jest szukać w Google i na portalach branżowych oraz na ich profilach w social media.

3. Znajomość programów unijnych wspierających rozwój firm

Jeżeli potrzebujesz biznesplanu pod dotację unijną, to sprawdź czy firma posiada wiedzę na temat dofinansowań unijnych oraz wymogów z tym się wiążących.

Jak napisać biznesplan?

Nie ma uniwersalnego schematu mówiącego o tym, jak należy napisać idealny biznesplan, aby został on oceniony pozytywnie przez osobę oceniającą.

Niezależnie od tego czy biznesplan pisany jest na własne potrzeby czy na zlecenie przez podmiot zewnętrzny, istnieje kilka standardowych reguł, zgodnie z którymi się go sporządza.

1. Krótka charakterystyka firmy

Przedstawienie informacji o firmie w formie streszczenia jest pierwszym etapem w rozpoczęciu prac nad biznesplanem. Streszczenie zawiera wszystkie najistotniejsze informacje z pozostałych elementów biznesplanu. Zatem musi być ono wykonane starannie i rzeczowo. To esencja całego dokumentu. W streszczeniu biznesplanu powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • cel powstania biznesplanu
 • określenie środków finansowych, potrzebnych do powstania firmy wraz z opisem, na co zostaną one wydatkowane
 • krótki opis usług które będą świadczone / opis produktów
 • krótki opis grupy docelowej
 • opis Twoich umiejętności i doświadczenia, które pomogą Ci w zarządzaniu firmą

2. Ogólna charakterystyka firmy

Charakterystyka firmy jest krótka, zawiera takie podstawowe informacje jak:

 • nazwa firmy
 • przedmiot działalności
 • dane teleadresowe
 • lokalizacja firmy jako obszar działania
 • misja i cel firmy
 • opis właściciela firmy pod kątem wykształcenia i doświadczenia zawodowego (na jakim etapie ukończył edukację, czy uczęszczał na kursy, gdzie pracował i czy jego doświadczenie odpowiada profilowi firmy)

3. Opis produktów lub usług

Charakterystyka usług lub produktów świadczonych przez firmę powinna być wykonana na tyle dokładnie, aby móc zobrazować realne szanse na ich sprzedaż potencjalnym odbiorcom. Warto też przedstawić ich zalety, wyróżniające je na tle konkurencji.

W tej części biznesplanu powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • wartości i cechy wyróżniające produkty i usługi na rynku
 • polityka cenowa produktów lub usług oraz strategia ich sprzedaży
 • rentowność oferowanych dóbr oraz kanały ich dystrybucji
 • przewaga konkurencyjna

4. Analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy

Ta część biznesplanu określa otoczenie, w jakim przyszła firma będzie funkcjonować . W przypadku otoczenia zewnętrznego należy uwzględnić takie informacje jak:

 • określenie pozycji firmy na rynku oraz jej mocne strony
 • grupę potencjalnych odbiorców (nabywców towarów i usług)
 • sprecyzowanie konkurencji na rynku (ile firm stanowi konkurencję w regionie sprzedając takie same lub podobne usługi oraz jaki jest ich udział w rynku, czy ich marka jest dobrze znana konsumentom)
 • zagrożenie ze strony nowych konkurentów wchodzących na rynek (np. firmy prowadzące niską politykę cenową w celu zdobycia nabywców)
 •  porównanie świadczonych usług z usługami firm konkurencyjnych

Natomiast otoczenie wewnętrzne opisuje procesy związane z zarządzaniem firmą. Należy zwrócić tutaj uwagę na:

 • sposób w jaki firma się komunikuje
 • strukturę organizacyjną
 • kwalifikacje i umiejętności pracowników wraz z kadrą zarządzającą
 • ustalanie polityki płacowej, zatrudnienia oraz ewentualnych szkoleń

5. Strategia reklamowa firmy

W tej części biznesplanu powinieneś przedstawić działania marketingowe, jakie planujesz podjąć aby zareklamować potencjalnej grupie odbiorców własne produkty i usługi.
Na początku musisz sprecyzować jaka jest Twoja potencjalna grupa odbiorców, czy są to osoby młodsze, starsze, z podziałem na wiek, zainteresowania czy zamieszkiwany region. Ważne jest abyś dokonał charakterystyki klienta możliwie najdokładniej. Ułatwi Ci to późniejszy dobór odpowiedniej strategii promocji firmy.

Wybranie odpowiedniej strategii marketingowej firmy muszą uzasadniać rzeczowe i klarowne argumenty. Zatem musisz zwrócić uwagę na:

 • formy promocji firmy w Internecie (strona internetowa, pozycjonowanie, reklama Google Ads, reklama Facebook Ads)
 • formy marketingu tradycyjnego (ulotki, wizytówki, banery reklamowe, roll up-y, szyldy)
 • budżet reklamowy (jaki procent od np. dotacji będzie przeznaczony na reklamę, bądź jakie środki chcesz przeznaczyć na promocję i czy będzie ona cykliczna czy jednorazowa)
 • sposoby komunikacji z klientem w celu budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz oferowanych towarów i usług
 • sposoby komunikacji z innymi firmami, które np. oferują usługi komplementarne

Odpowiednia strategia promocji firmy i konsekwencja przy jej wdrażaniu pozwolą Ci zbudować solidną markę w oczach potencjalnych klientów oraz uzyskać dobre wyniki sprzedażowe.

6. Analiza finansowa

Jedną z najważniejszych części biznesplanu jest sporządzenie analizy finansowej. Jest to nic innego jak opracowanie planu inwestycyjnego firmy, z uwzględnieniem przychodów wynikających z przyszłej sprzedaży oraz stałych i zmiennych kosztów.

W biznesplanie powinny się znaleźć takie elementy jak:

 • bilans
 • źródła finansowania działalności
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów środków pieniężnych

Podsumowując, bardzo istotne jest, aby w biznesplanie podawać wyłącznie prawdziwe informacje, które jesteś wstanie poprzeć stosowną dokumentacją (świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, rekomendacje, analizy rynkowe czy wyniki przeprowadzanych badań).
W końcu zależy Ci na zbudowaniu solidnej marki, która będzie oferować konsumentom produkty i usługi wysokiej jakości.

1 comment

 1. נערות ליווי בבאר שבע
  16 kwietnia, 2023 at 2:14 pm

  I was very pleased to find this site. I wanted to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you book-marked to see new stuff in your site.

Leave a Reply